DigiWelkom

Flexibel, eenvoudig en klantgericht

DigiWelkom is een totaaloplossing om Digitale Klantontvangst te ondersteunen.

De Digitale Receptie kan op verschillende manieren worden ingezet, afgestemd op uw wensen. Alle stappen en 'touch points' in de 'visitors journey' kunnen daarbij worden ondersteund, wat zorgt voor een een modern, professioneel en gastvrij imago.
De manier waarop u de Digitale Receptie inzet kunt u zelf bepalen

Uitgangspunt is dat het zowel voor uw bezoekers, als voor uw medewerkers die de bezoekers aanmelden eenvoudig in gebruik is. DigiWelkom kan daarbij zowel als direct inzetbare 'plug-and-play' receptie kiosk worden ingezet, maar biedt ook diverse extra functionaliteiten om bezoekers ontvangst te optimaliseren. Dit betreft onder andere narrow-casting, ID management, inzage in vrije vergaderruimten en indoor navigatie/wayfinding.

Basisfunctionaliteiten DigiWelkom

Maken van afspraken

Het startpunt vormt het vastleggen van een afspraak of vergadering. Dit kan gebeuren in een agenda systeem (bijv. MS Outlook of IBM Notes) of Facility Management Informatie Systeem. DigiWelkom kan geïntegreerd worden met vrijwel ieder systeem.

QR-code voor eenvoudig digitaal aanmelden

Externe bezoekers ontvangen een dag voor de afspraak automatisch een QR-code via e-mail. Ook kan gekozen worden voor sms- of barcode. Via deze code kan een bezoeker zich eenvoudig aanmelden na aankomst. Overtypen van gegevens hoeft niet meer!

Automatische notificatie contactpersoon

Nadat de bezoeker de QR-code heeft gescand, ontvangt de contactpersoon automatisch bericht dat de bezoeker is aangekomen. Dit kan via Skype for Business, sms of e-mail. Ook is het mogelijk om telefonisch contact te hebben vanaf de receptie zuil.

Bezoekersinformatie

Naast aangemelde bezoekers kunnen ook onaangekondigde bezoekers worden verwelkomd via de digitale receptie (denk aan koeriers en leveranciers e.d.). Op flexibele wijze kunt u inrichten welke functionaris(sen) dan gewaarschuwd moeten worden. Ook beschikt u met DigiWelkom over de statistieken m.b.t. bezoekers via de Digitale Receptie.

Aanvullende mogelijkheden DigiWelkom

In aanvulling op deze basis kunt u met DigiWelkom diverse extra functionaliteiten bieden via de Digitale Receptie. Dit betreft onder andere:

Integratie Toegangscontrole systemen

Meer efficiency en minder werk voor uw afdeling Security; integreer de Digitale Receptie met uw Toegangscontrole systeem.

ID-management

Aanmelden op basis van Paspoort-, ID-kaart of rijbewijs, inclusief de mogelijkheid de documenten op echtheid te controleren.

Uitgifte of printen Bezoekersbadge

Maak bezoekers herkenbaar binnen uw organisatie. Print gepersonaliseerde bezoekerspassen (eventueel met pasfoto) of geef toegangspassen uit via de kiosk.

Narrow-casting

Heet bezoekers op persoonlijke wijze welkom en vertoon relevante bedrijfsinformatie aan wachtende bezoekers. Door DigiWelkom te leveren, of als RSS feed aan bestaande systemen.

Indoor wayfinding

Route navigatie binnen het gebouw; het kan zowel via de native Indoor app, maar ook efficiënt via een mobiele website. De locatie wordt automatisch getoond op basis van de afspraak.

Vrije vergaderzalen

Maak optimaal gebruik van schaarse ruimte. Toon de vrije ruimten; zowel uit het ruimte reserveringssysteem of op basis van actuele situatie via sensor data.

Meer weten over de mogelijkheden of kosten?
Volg vrijblijvend een webinar of vraag het inventarisatie formulier aan


Naar webinars Inventarisatie formulier